نَسَبُ يَسوعَ المسيح اِبنِ داودَ ابنِ إِبْراهيم/The Ancestor Of Jesus Christ Son Of David, Son of Ibrahim

54

نَسَبُ يَسوعَ المسيح اِبنِ داودَ ابنِ إِبْراهيم
إنجيل القدّيس لوقا03/من23حتى38/:”كانَ يَسُوعُ في نَحْوِ الثَّلاثِينَ مِنْ عُمْرِهِ، عِندَما بَدَأَ رِسَالتَهُ. وكانَ النَّاسُ يَحْسَبونَهُ ٱبنَ يُوسُفَ ٱبنِ عَالي، بنِ مَتَّاتَ، بنِ لاوي، بنِ مِلْكِي، بنِ يَنَّى، بنِ يُوسُف، بنِ مَتَّتِيَّا، بنِ عَامُوس، بنِ نَحُوم، بنِ حِسْلي، بنِ نَجَّى، بنِ مَحَت، بنِ مَتَّتِيَّا، بنِ شِمْعي، بنِ يُوسُف، بنِ يَهُوذَا، بنِ يُوحَنَّا، بنِ رِيشَا، بنِ زُرُبَّابِل، بنِ شَأَلتِيئِيل، بنِ نِيري، بنِ مِلْكي، بنِ أَدِّي، بنِ قُوسَم، بنِ إِلمَادَم، بنِ عِير، بنِ يَشُوع، بنِ إِليعازَر، بنِ يُورِيم، بنِ مَتَّات، بنِ لاوِي، بنِ شِمْعُون، بنِ يَهُوذَا، بنِ يوسُف، بنِ يُونَام، بنِ إِليَاقِيم، بنِ مِلْيَا، بنِ مِنَّا، بنِ مَتَّات، بنِ نَاتَان، بنِ دَاوُد، بنِ يَسَّى، بنِ عُوبِيد، بنِ بُوعَز، بنِ سَلْمُون، بنِ نَحْشُون، بنِ عَمِينَادَاب، بنِ أَدْمِين، بنِ عَرْني، بنِ حَصْرُون، بنِ فَارَص، بنِ يَهُوذَا، بنِ يَعقُوب، بنِ إِسْحق، بنِ إِبراهِيم، بنِ تارَح، بنِ نَاحُور، بنِ سَرُوج، بنِ رَعُو، بنِ فَالِج، بنِ عابِر، بنِ شَالَح، بنِ قَيْنَان، بنِ أَرفَكْشَاد، بنِ سَام، بنِ نُوح، بنِ لامِك، بنِ مَتُوشَالَح، بنِ أَخْنُوخ، بنِ يَارِد، بنِ مَهْلِلْئِيل، بنِ قَيْنَان، بنِ أَنُوش، بنِ شِيت، بنِ آدَم، ٱبْنِ الله.”

The Ancestor Of Jesus Christ Son Of David, Son of Ibrahim
Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Luke 03/23-38/:”Jesus was about thirty years old when he began his work. He was the son (as was thought) of Joseph son of Heli, son of Matthat, son of Levi, son of Melchi, son of Jannai, son of Joseph, son of Mattathias, son of Amos, son of Nahum, son of Esli, son of Naggai, son of Maath, son of Mattathias, son of Semein, son of Josech, son of Joda, son of Joanan, son of Rhesa, son of Zerubbabel, son of Shealtiel, son of Neri, son of Melchi, son of Addi, son of Cosam, son of Elmadam, son of Er, son of Joshua, son of Eliezer, son of Jorim, son of Matthat, son of Levi, son of Simeon, son of Judah, son of Joseph, son of Jonam, son of Eliakim, son of Melea, son of Menna, son of Mattatha, son of Nathan, son of David, son of Jesse, son of Obed, son of Boaz, son of Sala, son of Nahshon, son of Amminadab, son of Admin, son of Arni, son of Hezron, son of Perez, son of Judah,son of Jacob, son of Isaac, son of Abraham, son of Terah, son of Nahor, son of Serug, son of Reu, son of Peleg, son of Eber, son of Shelah, son of Cainan, son of Arphaxad, son of Shem, son of Noah, son of Lamech, son of Methuselah, son of Enoch, son of Jared, son of Mahalaleel, son of Cainan, son of Enos, son of Seth, son of Adam, son of God.

يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وأُمَّهُ، ويَلْزَمُ ٱمْرَأَتَهُ، فيَصِيرُ ٱلٱثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا».إِنَّ هذَا السِّرَّ لَعَظِيم. وإِنِّي أَقُولُ هذَا بِالنَّظَرِ إِلى المَسِيحِ والكَنِيسَة
رسالة القدّيس بولس إلى أهل أفسس05/من22حتى32/:”يا إِخوَتِي، أَيَّتُها النِّسَاء، إِخْضَعْنَ لأَزوَاجِكُنَّ كَمَا لِلرَّبّ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ هُوَ رَأْسُ المَرْأَة، كَمَا أَنَّ المَسِيحَ هُوَ رَأْسُ الكَنِيسَة، وهُوَ مُخَلِّصُ الجَسَد. كَمَا تَخْضَعُ الكَنِيسَةُ لِلمَسِيح، فَلْتَخْضَعِ النِّسَاءُ لأَزوَاجِهِنَّ في كُلِّ شَيء. أَيُّهَا الرِّجَال، أَحِبُّوا نِسَاءَكُم، كَمَا المَسِيحُ أَيْضًا أَحَبَّ كَنِيسَتَهُ، فَبَذَلَ نَفسَهُ عَنْهَا، لِكَي يُقَدِّسَهَا مُطَهِّرًا إِيَّاهَا بِغَسْلِ المَاءِ والكَلِمَة، حَتَّى يَزُفَّهَا إِلى نَفْسِهِ كَنِيسَةً مَجِيدَة، لا وَصْمَةَ فيهَا ولا تَجَعُّد، أَو مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ، بَلْ لِتَكُونَ مُقَدَّسَةً لا عَيْبَ فيهَا. كَذلِكَ على الرِّجَالِ أَيْضًا أَنْ يُحِبُّوا نِسَاءَهُم حُبَّهُم لأَجْسَادِهِم. فَالَّذي يُحِبُّ ٱمْرَأَتَهُ يُحِبُّ نَفْسَهُ. فَمَا مِنْ أَحَدٍ أَبْغَضَ جَسَدَهُ البَتَّة، بَلْ هُوَ يُغَذِّيهِ ويَحْنُو عَلَيْه، كَمَا يُغَذِّي المَسِيحُ الكَنِيسَةَ ويَحْنُو عَلَيْهَا، لأَنَّنَا أَعْضَاءُ جَسَدِهِ، مِنْ لَحْمِهِ وعِظَامِهِ. «فَلِذلِكَ يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وأُمَّهُ، ويَلْزَمُ ٱمْرَأَتَهُ، فيَصِيرُ ٱلٱثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا».إِنَّ هذَا السِّرَّ لَعَظِيم. وإِنِّي أَقُولُ هذَا بِالنَّظَرِ إِلى المَسِيحِ والكَنِيسَة”.

For this reason a man will leave his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one flesh.’This is a great mystery, and I am applying it to Christ and the church.
Letter to the Ephesians 05/22-32/:”Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord.For the husband is the head of the wife just as Christ is the head of the church, the body of which he is the Saviour. Just as the church is subject to Christ, so also wives ought to be, in everything, to their husbands. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her, in order to make her holy by cleansing her with the washing of water by the word, so as to present the church to himself in splendour, without a spot or wrinkle or anything of the kind yes, so that she may be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as they do their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hates his own body, but he nourishes and tenderly cares for it, just as Christ does for the church,because we are members of his body. ‘For this reason a man will leave his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one flesh.’This is a great mystery, and I am applying it to Christ and the church.”