ريموند إبراهيم/معهد كايتستون: قائمة بحوادت اضطهاد المسيحيين لشهر نيسان 2019 انتم خلقتم لتنظيف بيوتنا/Raymond Ibrahim/Gatestone Institute: “You Are Born to Clean Our Houses”: Persecution of Christians, April 2019

57

“You Are Born to Clean Our Houses”: Persecution of Christians, April 2019ريموند إبراهيم/معهد كايتستون: قائمة بحوادت اضطهاد المسيحيين لشهر نيسان 2019/انتم خلقتم لتنظيف بيوتنا